เพลี้ยไฟ ภัยทุเรียนรู้จักเพลี้ยไฟก่อนสวนทุเรียนเสียหาย

เพลี้ยไฟพริก สร้างความเสียหายให้กับสวนทุเรียนได้อย่างมากทั้งในช่วงที่เป็นตัวอ่อนและตัวเต็มวัย

Bio Green

กันยายน 23, 2021