ไตรโคเดอร์มา คืออะไร

ไตรโคเดอร์มา คืออะไร ทำไมต้องใช้ ใช้แล้วได้อะไร เราจะใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาช่วยควบคุมโรคพืชอะไรได้บ้าง

Bio Green

มกราคม 20, 2020