ไตรโคเดอร์มา เชื้อรากำจัดโรคพืช

เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma spp.) เป็นเชื้อราชั้นสูงที่สามารถควบคุมเชื้อราก่อโรคในพืชได้หลายชนิด

ไตรโคเดอร์มา คือ :

เชื้อราชั้นสูงพบได้ในธรรมชาติ อาศัยอยู่ในดิน ใช้อินทรีย์วัตถุซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ในดินเป็นแหล่งอาหาร ลักษณะของเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่มองเห็นด้วยตา คือมีสีเขียวเป็นกลุ่มหนาแน่น ซึ่งสีเขียวที่เห็นนั้นคือ ส่วนขยายพันธุ์ที่เชื้อราไตรโคเดอร์มาได้สร้างหรือผลิตขึ้นมา เรียกว่า โคนิเดีย หรือ สปอร์

ไตรโคเดอร์มา เป็นศัตรูสำคัญของเชื้อราก่อโรค

เชื้อราไตรโคเดอร์มา สามารถกำจัดควบคุมเชื้อราก่อโรคในพืชได้หลายชนิด โดยเฉพาะเชื้อราก่อโรคที่อยู่ในดิน

ไตรโคเดอร์มา มีกลไกที่สำคัญช่วยควบคุมเชื้อราก่อโรคพืชดังต่อไปนี้

 • ทำตัวเป็นปรสิต โดยเข้าแย่งครอบครองที่อยู่อาศัยของเชื้อราก่อโรค
 • เข้าแข่งขันแย่งชิงแหล่งอาหาร ที่เชื้อโรคต้องการ
 • ทำลายเชื้อราก่อโรค โดยการผลิตสารพิษ สารปฏิชีวนะ และเอนไซม์ มีฤทธิ์ทำลายผนังเซลล์ของเชื้อราก่อโรคพืช

ไตรโคเดอร์มา ช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน

เชื้อราไตรโคเดอร์มา มีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างคือ ช่วยละลายแร่ธาตุต่างๆในดินให้เปลี่ยนไปเป็นรูปที่พืชนำไปใช้ได้ จึงเป็นการเพิ่มธาตุอาหารในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ในดินให้เพิ่มขึ้น จึงช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตให้กับพืช

ไตรโคเดอร์มา ช่วยกระตุ้นพืชสร้างภูมิคุ้มกัน

เชื้อราไตรโคเดอร์มาจะชักนำให้พืชสร้างความต้านทานต่อเชื้อโรคพืช ทั้งเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นเชื้อสาเหตุก่อให้เกิดโรคพืช

ไตรโคเดอร์มา
ไตรโคเดอร์มา ในธรรมชาติ (ภาพจาก wikipedia.com)

เชื้อราไตรโคเดอร์มาสำเร็จรูป

ไตรโค-ซี (Trico-Z) คือเชื้อราไตรโคเดอร์มาในรูปพร้อมใช้ ที่เพิ่มประสิทธิภาพโดยการใช้เทคนิคช่วยยืดอายุเชื้อให้เก็บได้นานขึ้นภายในอุณภูมิห้อง เพื่อรักษาเชลล์สปอร์ของเชื้อให้คงความสมบูรณ์ ทำให้มีอัตราการรอดชีวิตในปริมาณที่มากเพียงพอต่อการขยายพันธุ์ เพื่อควบคุม กำจัดเชื้อราก่อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมต้อง Trico-Z เชื้อไตรโคเดอร์มาสำเร็จรูป

 • ใช้ หัวเชื้อไตรโคเดอร์มาบริสุทธิ์ สายพันธุ์ฮาเซียนั่ม ที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการควบคุมกำจัดโรคเชื้อราก่อโรคพืชได้หลายชนิด
 • ขยายเชื้อเพื่อบนอาหารคุณภาพที่ให้โคนิเดีย หรือสปอร์ มีลักษณะเชลล์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ในปริมาณมาก
 • เสริมประสิทธิภาพของเชื้อด้วยไบโอโพลิเมอร์ เพื่อปกป้องรักษาความชื้นของเชลล์สปอร์ ปกป้องรังสี UV แสงแดด สารเคมี และสภาพอากาศที่แห้ง

เชื้อไตรโคเดอร์มาสำเร็จรูป Trico-Z ดีอย่างไร

 1. ใช้ง่ายเพียงแค่ผสมน้ำตามอัตรส่วนแล้วฉีดพ่นหรือรดลงดินได้ทันที
 2. เก็บได้นานถึง 1 ปีโดยไม่ต้องแช่เย็น
 3. ใช้ได้ทันทีที่ต้องการ ไม่ต้องเสียเวลารอผลิตเหมือนเชื้อไตรโคเดอร์มาสด

ประเภทของเชื้อราไตรโคเดอร์มา สำเร็จรูป

ไตรโคเดอร์มา ชนิดผง ( Trico-Z Powder ) : คือเชื้อราไตรโคเดอร์มาในรูปผงสปอร์แห้ง สามารถใช้ผสมน้ำตามอัตราส่วนแนะนำฉีดพ่นลงแปลงปลูก ใช้ผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก แล้วหว่านลงแปลงปลูก ใช้ผสมดินปลูก ดินเพาะเมล็ด เพื่อป้องกันและกำจัดเชื้อราก่อโรคในดิน วิธีการใช้งาน Trico-Z

ไตรโคเดอร์มา ชนิด อิมัลชั่น (Emulsions in Mineral Oil) : คือเชื้อไตรโคเดอร์มาที่ส่วนผสมของน้ำมันธรรมชาติ ในรูป w/o (Water In Oil) เหมาะสำหรับฉีดพ่นทางใบ ในสภาพอากาศแห้งเพื่อหยุดการขยายตัวของโรค ที่เกิดกับส่วนของพืชที่อยู่เหนือดิน อาทิเช่น ผล ใบ ลำต้น

Trico-Z ในรูปอิมัลชั่นมี Mineral Oil และ ไบโอโพลิเมอร์ (Bio Polymer) ช่วยปกป้องผนังเชลล์ของสปอร์ไม้ให้ถูกทำลายโดยแสงแดด รังสี UV และช่วยรักษาความชื้นของเชลล์สปอร์ ช่วยให้สปอร์อยู่ในสภาพสมบูรณ์มีอัตราการงอกขยายพันธุ์สูง

ไตรโคเดอร์มา ควบคุมโรคพืชได้หลายชนิด ทั้งพืชไร่ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ

 • เช่นโรคที่เกิดบนส่วนของพืชที่อยู่ใต้ดิน ได้แก่ โรคเมล็ดเน่า โรคเน่าระดับดิน (โรคกล้ายุบ) แง่งเน่า รากเน่า และโรคโคนเน่า
 • โรคที่เกิดบนส่วนของพืชที่อยู่เหนือดิน ไม่ว่าจะเป็น กิ่ง ใบ ผล และดอก เช่น โรคลำต้นไหม้ของหน่อไม้ฝรั่ง โรคราดำในมะเขือเทศ โรคแคงเกอร์ในมะนาว โรคดอกสนิม และโรคใบปื้นเหลือของกล้วยไม้ โรคแอนแทรคโนสของพริกและมะม่วง ทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
 • ควบคุมโรครากเน่า ของพืชผักสลัด และผักกินใบต่างๆ ที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์ (ระบบการปลูกโดยใช้สารละลายธาตุอาหาร)
 • โรคเมล็ดด่าง เมล็ดลีบ ในข้าว โดยแช่เมล็ดข้าวเปลือกในเชื้อราไตรโคเดอร์มา ก่อนนำไปหว่านลงในนาข้าว นอกจากช่วยลดการโรคต่างๆในข้าวแล้ว การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าวเป็นประจำ ช่วยสร้างความสมบูรณ์ เพิ่มน้ำหนักเมล็ด ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น
ไตรโคเดอร์มา

วิธีใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เนื่องจากไตรโคเดอร์มาเป็นจุลินทรีย์ เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง จะทำหน้าที่ควบคุมเชื้อราก่อโรคได้ดี ต้องมีปริมาณมากเพียงพอ ดังนั้นเชื้อราไตรโคเดอร์มาจะสามารถขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณและเจริญเติบโตได้ดี ต้องมีส่วนประกอบทีสำคัญในการดำรงชีพ นั่นคือ ที่อาศัย อาหาร สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จึงทำให้การใช้ไตรโคเดอร์มามีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคพืช

ไตรโคเดอร์มา

เคล็ดลับการใช้ไตรโคเดอร์มาให้ได้ผล

 1. ฉีดพ่นช่วงเย็นดีที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกทำลายจากแสงแดดจัด และความชื้นในตอนกลางคืนช่่วงให้เชื้อรามีโอกาศเจริญได้ดีกว่าตอนกลางวัน
 2. รดน้ำตาม หลังหว่านเชื้อไตรโคเดอร์มาลงแปลงปลูก จะช่่วยพาเชื้อไตรโคเดอร์มาลงดิน ทำให้สปอร์ของเชื้อไดัรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เกิดการขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็ว
 3. หลีกเลี่ยงใช้สารเคมีก่อนและหลังใช้ 7 วัน เช่น สารเคมีฆ่าเชื้อราบางตัว
 4. ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักเป็นประจำ การเติมอินทรีย์วัตถุให้กับดิน ช่วยให้ไตรโคเดอร์มามีที่อยู่อาศัย มีอาหาร จึงสามารถขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณได้อย่างรวดเร็ว จนสามารถควบคุมปริมาณของเชื้อราก่อโรคพืช จนไม่สามารถก่อให้เกิดโรคกับพืชได้