วิธีใช้ FUNGI-B เชื้อราบิวเวอร์เรียสำเร็จรูป

Fungi-B คือเชื้อราบิวเวอร์เรีย เป็นจุลินทรีย์สามารถใช้ฆ่าแมลงศัตรูพืชได้

วิธีใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียสำเร็จรูป Fungi-B

Fungi-B เชื้อราสำเร็จรูป ชนิดผงละลายน้ำ

เชื้อราบิวเวอร์เรียสำเร็จรูป Fungi-B

Fungi-B คือเชื้อราบิวเวอร์เรียในรูปผงสปอร์สำเร็จ เป็นสารฆ่าแมลงชีวภัณฑ์ สามารถกำจัดแมลงได้อย่างกว้างขวาง

ใช้ในการจำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด ทั้งระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ได้แก่ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยจั๊กจั่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลียไฟ แมลงหวี่ขาว ไรแดง หนอนผีเสื้อ และแมลงที่มีขนาดเล็ก

การฉีดพ่น FUNGI-B

อัตราการใช้ 2-4 กรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร สำหรับการฉีดพ่นทั่วไป หรือ 80-100 กรัมผสมน้ำ 20 ลิตร ทำการฉีดพ่นเมื่อพบเห็นแมลงศัตรูพืช หลังฉีดพ่น 3 วันและ 7 วัน ให้ทำการสำรวจแปลงว่าแมลงศัตรูพืชตายหรือไม่ ถ้าไม่ตายให้ทำการฉีดพ่นซ้ำอีก และสำรวจแปลงหลังฉีดพ่น 3 วัน และ 7 วัน ถ้าพบเห็นแมลงศัตรูพืชตาย ก็ให้หยุดฉีดพ่นเชื้อรา

แต่ถ้าพบว่าแมลงศัตรูพืชยังไม่ลดลง ให้ทำการฉีดพ่นซ้ำจนกว่าจะหยุดการระบาดของแมลงศัตรูพืชได้

คำแนะนำ

การใช้ Fungi-b เชื้อรากำจัดแมลงศัตรูพืชให้ได้ผลดี ต้องฉีดเชื้อให้ถูกตัวแมลงศัตรูพืชโดยตรง เพราะเชื้อจะทำลายแมลงจากการสัมผัส

เชื้อรากำจัดแมลงออกฤทธิ์แบบไม่เฉพาะเจาะจง สามารถทำลายแมลงได้ทุกชนิด รวมทั้งศัตรูพืชธรรมชาติที่มีประโยชน์ด้วย ดังนั้นควรใช้เมื่อจำเป็น และควรสำรวจแปลงก่อนทำการพ่นเชื้อ หากพบแมลงศัตรูธรรมชาติมีมาก ก็ไม่ควรพ่นเชื้อราฆ่าแมลง ควรใช้วิธีการควบคุมอย่างอื่นที่ไม่ทำลายแมลงศัตรูพืชธรรมชาติ

การฉีดพ่นเชื้อราฆ่าแมลง ควรฉีดพ่นในช่วงเวลาที่เหมาะสม คือในช่วงบ่าย หรือช่วงเย็น เพราะเชื้อราจะออกฤทธิ์ทำลายแมลงได้ดีที่อุณภูมิ 25-27 องศา แต่ไม่เกิน 38 องศา ความชื้นที่ ร้อยละ 80 อุณภูมิและความชื้นมีผลต่อประสิทธิภาพการทำลายแมลง และอัตราการมีชีวิตรอดของเชื้อรา

เชื้อรากำจัดแมลงไม่เป็นอันตรายต่อคน และสัตว์ แต่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจของผู้ใช้ จึงควรป้องกันโดยการใช้ผ้าปิดจมูกและใส่เสื้อผ้าให้มิดชิด ในระหว่างการฉีดพ่น