รวมวิธีใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรเลิฟ

Right rate , Right time , Right place

วิธีใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา

Trichoderma.

รวมวิธีใช้เฃื้อราไตรโคเดอร์มาในพืชแต่ละชนิด และข้อจำกัดต่างๆของไตรโคเดอร์มาที่ควรรู้ เพื่อให้การใช้ไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืชได้ผล

คลิกดูวิธีการใช้ Trico-Z

เชื้อรากำจัดโรคพืช
เชื้อรากำจัดโรคพืช Trico-Z
เชื้อรากำจัดแมลงศัตรูพืช
บิวเวอร์เรีย & เมธาไรเซียม เชื้อรากำจัดแมลงศัตรูพืช

การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย & เมธาไรเซียมกำจัดแมลงศัตรูพืช

Beauveria bassiana & Metarhizium Anisopliae

วิธีใช้เชื้อรากำจัดแมลงศัตรูพืช บิวเวอร์เรีย และ เมธาไรเซียม เชื้อราทั้งสองประเภทนี้สามารถกำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด และเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลิตพืชอินทรีย์ออแกนิค

การใช้เชื้อรากำจัดแมลงศัตรูพืชอย่างถูกวิธี จะช่วยให้เกิดผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ เนื่องจากข้อจำกัดของเชื้อราเป็นจุลินทรีย์ชีวิต และจะทำงานได้ดีต้องมีชีวิตเท่านั้น ดังนั้นการเข้าใจข้อจำกัดเหล่านี้ และการใช้งานอย่างถูกวิธีจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผล .

คลิกดูวิธีใช้ FUNGI-B เชื้อราบิวเวอร์เรียกำจัดแมลง

คลิกดูวิธีใช้ META BIo เชื้อราเขียวกำจัดแมลง

วิธีใช้ปุ๋ยหมักปลา เกษตรเลิฟ

Liquid Fish Hydrolysate

รวมวิธีปุ๋ยหมักปลากับพืช อัตราการใช้ ความถี่การฉีดพ่นทางใบ ทางดิน และการใช้ปุ๋ยหมักปลาในระบบปลูกไฮโดรโปรนิกส์ การใช้ปุ๋ยหมักปลาทดแทนปุ๋ยเคมีในเกษตรอินทรีย์

คลิกดูวิธีใช้ปุ๋ยหมักปลาทะเลเกษตรเลิฟ

ปุ๋ยหมักปลา
ปุ๋ยหมักปลาทะเล เกษตรเลิฟ
วิธีใช้ไคโตซานเพียว
chitosan Pure ไคโตซานสำหรับพืช

วิธีใช้ไคโตซานเพียว

Chitosan Pure

ไคโตซาน วิธีใช้ไคโตซานในพืชไร่ พืชสวน พืชผัก อัตราการใช้ การฉีดพ่น การใช้ไคโตซานร่วมกับปุ๋ย ทำอย่างไร

ไคโตซานเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ช่วยกระตุ้นพืชให้สร้างภูมิคุ้มกันโรคและแมลงด้วยตัวเอง ไคโตซานยังช่วยประหยัดปุ๋ย เพิ่มประสิทธิภาพของยา และสารต่างๆให้กับเกิดประโยชน์กับพืชได้เต็มประสิทธิภาพ

คลิกดูวิธีใช้ Chitosan Pure

ไตรโคเดอร์มา ชนิดผง
Trico-Z เชื้อรากำจัดโรคพืช

วิธีใช้ Trico-Z

เชื้อราไตรโคเดอร์มาสำเร็จรูป

รวมวิธีใช้เฃื้อราไตรโคเดอร์มาในพืชแต่ละชนิด และข้อจำกัดต่างๆของไตรโคเดอร์มาที่ควรรู้ เพื่อให้การใช้ไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืชได้ผล

ดูวิธีใช้ Trico-Z

การใช้บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม
Fungi-b & Metabio เชื้อรากำจัดแมลงศัตรูพืช

วิธีใช้ FUNGI-B & METABIO

เชื้อรากำจัดแมลงศัตรูพืช

วิธีใช้เชื้อรากำจัดแมลงศัตรูพืช บิวเวอร์เรีย และ เมธาไรเซียม เชื้อราทั้งสองประเภทนี้สามารถกำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด และเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลิตพืชอินทรีย์ออแกนิค

ดูวิธีใช้ Fungi-b เชื้อราบิวเวอร์เรีย สำเร็จรูป

ดูวิธีใช้ MetaBio เชื้อราเมธาไรเซียม สำเร็จรูป

ปุ๋ยหมักปลา
ปุ๋ยหมักปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ

วิธีใช้ ปุ๋ยหมักปลา เกษตรเลิฟ

Liquid Fish Hydrolysate

รวมวิธีปุ๋ยหมักปลากับพืช อัตราการใช้ ความถี่การฉีดพ่นทางใบ ทางดิน และการใช้ปุ๋ยหมักปลาในระบบปลูกไฮโดรโปรนิกส์ การใช้ปุ๋ยหมักปลาทดแทนปุ๋ยเคมีในเกษตรอินทรีย์

คลิกดูวิธีใช้ปุ๋ยหมักปลาทะเลเกษตรเลิฟ

ไคโตซาน
ไคโตซานเพียว ไคโตซานสำหรับพืช

วิธีใช้ไคโตซานเพียว

Chitosan Pure

ไคโตซาน วิธีใช้ไคโตซานในพืชไร่ พืชสวน พืชผัก อัตราการใช้ การฉีดพ่น การใช้ไคโตซานร่วมกับปุ๋ย ทำอย่างไร

ไคโตซานเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ช่วยกระตุ้นพืชให้สร้างภูมิคุ้มกันโรคและแมลงด้วยตัวเอง ไคโตซานยังช่วยประหยัดปุ๋ย เพิ่มประสิทธิภาพของยา และสารต่างๆให้กับเกิดประโยชน์กับพืชได้เต็มประสิทธิภาพ

ดูวิธีการใช้ Chitosan Pure