วิธีใช้ METABIO เชื้อราเมธาไรเซียมสำเร็จรูป

MetaBio คือเชื้อราเมธาไรเซียม แอนนิโซพลิอี เป็นเชื้อราที่สามารถฆ่าแมลงศัตรูพืชได้ โดยเฉพาะแมลงศัตรูพืชที่อยู่ในดิน

วิธีใช้เชื้อราเมธาไรเซียม แอนนิโซพลิอี MetaBio

วิธีใช้เชื้อราเมธาไรเซียม (MetaBio)
เชื้อราเมธาไรเซียมสำเร็จรูป ชนิดผงสปอร์แห้ง

เชื้อราเมธาไรเซียมสำเร็จรูป MetaBio

เมธาไรเซียมเป็นเชื้อราอาศัยในดิน สามารถทำให้แมลงหลายชนิดตาย โดยเฉพาะแมลงที่อยู่ในดิน เช่นแมลงกลุ่มด้วง ด้วงแรด ด้วงกินรากพืช

ในปัจจุบันใช้เชื้อราเมธาไรเซียม แอนนิโซพลิอี กำจัดแมลงศัตรูพืชหลายชนิด ได้แก่ หนอนด้วงแรดมะพร้าว ด้วงหนวดยาว หนอนเจาะลำต้นอ้อย ตั๊กแตน เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจั๊กจั่น และ ปลวก โดยเชื้อราเมธาไรเซียมทำลายได้ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย และทำลายดักแด้หนอนที่อยู่ในดินได้อีกด้วย

ใช้กำจัดแมลงในดิน เช่นด้วงแรดมะพร้าว

โดยใช้วิธีทำกองปุ๋ยหมักล่อให้ด้วงแรดมาวางไข่ ดังนี้

  1. เตรียมกองปุ๋ยหมัก ขนาด 2 x 2 x 0.5 เมตร ทิ้งไว้จนวัสดุในกองหมักย่อยสลาย
  2. โรยเชื้อราลงบนกองปุ๋ยหมักให้ทั่ว ลึกจากผิวหน้าประมาณ 15 เซนติเมตร ในอัตรา MetaBio 1 กิโลกรัม ต่อปุ๋ยหมัก 1 กอง ทำกองปุ๋ยหมัก 1 กอง/แปลงปลูก 2 ไร่
  3. เพิ่มความชื้นบนกองปุ๋ยหมักเพื่อให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี โดยการรดน้ำและปิดคลุมกองปุ๋ยด้วยทางมะพร้าว เพื่อรักษาความชื้น เชื้อราจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดด้วงแรดได้นาน 6-12 เดือน
ใช้กำจัดแมลงเหนือดินหรือบนต้นพืช เช่น ตั๊กแตน , เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

อัตราการใช้ 2-4 กรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร สำหรับการฉีดพ่นทั่วไป หรือ 80-100 กรัมผสมน้ำ 20 ลิตร ทำการฉีดพ่นเมื่อพบเห็นแมลงศัตรูพืช หลังฉีดพ่น 3 วันและ 7 วัน ให้ทำการสำรวจแปลงว่าแมลงศัตรูพืชตายหรือไม่ ถ้าไม่ตายให้ทำการฉีดพ่นซ้ำอีก และสำรวจแปลงหลังฉีดพ่น 3 วัน และ 7 วัน ถ้าพบเห็นแมลงศัตรูพืชตาย ก็ให้หยุดฉีดพ่นเชื้อรา

แต่ถ้าพบว่าแมลงศัตรูพืชยังไม่ลดลง ให้ทำการฉีดพ่นซ้ำจนกว่าจะหยุดการระบาดของแมลงศัตรูพืชได้

คำแนะนำ

การใช้ MetaBio เชื้อรากำจัดแมลงศัตรูพืชให้ได้ผลดี ต้องฉีดเชื้อให้ถูกตัวแมลงศัตรูพืชโดยตรง เพราะเชื้อจะทำลายแมลงจากการสัมผัส

เชื้อรากำจัดแมลงออกฤทธิ์แบบไม่เฉพาะเจาะจง สามารถทำลายแมลงได้ทุกชนิด รวมทั้งศัตรูพืชธรรมชาติที่มีประโยชน์ด้วย ดังนั้นควรใช้เมื่อจำเป็น และควรสำรวจแปลงก่อนทำการพ่นเชื้อ หากพบแมลงศัตรูธรรมชาติมีมาก ก็ไม่ควรพ่นเชื้อราฆ่าแมลง ควรใช้วิธีการควบคุมอย่างอื่นที่ไม่ทำลายแมลงศัตรูพืชธรรมชาติ

การฉีดพ่นเชื้อราฆ่าแมลง ควรฉีดพ่นในช่วงเวลาที่เหมาะสม คือในช่วงบ่าย หรือช่วงเย็น เพราะเชื้อราจะออกฤทธิ์ทำลายแมลงได้ดีที่อุณภูมิ 25-27 องศา แต่ไม่เกิน 38 องศา ความชื้นที่ ร้อยละ 80 อุณภูมิและความชื้นมีผลต่อประสิทธิภาพการทำลายแมลง และอัตราการมีชีวิตรอดของเชื้อรา

เชื้อรากำจัดแมลงไม่เป็นอันตรายต่อคน และสัตว์ แต่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจของผู้ใช้ จึงควรป้องกันโดยการใช้ผ้าปิดจมูกและใส่เสื้อผ้าให้มิดชิด ในระหว่างการฉีดพ่น