หลักการเลือกปุ๋ยคอกใส่ทุเรียนให้เหมาะกับดิน

ถึงจะเป็นปุ๋ยคอกเหมือนกัน แต่นำมาใส่ทุเรียนก็ให้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกัน ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยคอกหมัก จากมูลสัตว์แต่ละชนิดจะให้ธาตุอาหารในสัดส่วนที่ไม่เหมือนกัน เช่น

Bio Green

ตุลาคม 2, 2023

วิธีใส่ปุ๋ยคอกให้ทุเรียนอย่างปลอดภัย

ปุ๋ยคอกก็เป็นปุ๋ยชนิดหนึ่งเมื่อใส่มากเกินไปก็เกิดความเป็นพิษกับทุเรียนได้เหมือนกับปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะทุเรียนเล็กหรือทุเรียนปลูกใหม่

Bio Green

ตุลาคม 2, 2023

ประโยชน์ 7 อย่างเมื่อใส่ปุ๋ยคอกให้ทุเรียน

ทำไมต้องใส่ปุ๋ยคอกให้ทุเรียนใส่แล้วได้อะไรถ้าไม่ใส่ได้ใหม เป็นคำถามที่ชาวสวนทุเรียนมือใหม่สงสัย เพราะอาจเคยได้รับความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับปุ๋ยคอก

Bio Green

ตุลาคม 2, 2023

จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต้องรู้สิ่งนี้

เลือกปุ๋ยอินทรีย์อย่างไรให้คุ้มค่าตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ หลักการเลือกใช้

Bio Green

กันยายน 26, 2023

7 สารป้องกันกำจัดเชื้อราก่อโรครากเน่าโคนเน่าที่ชาวสวนทุเรียนควรรู้

7 สารฆ่าเชื้อราก่อโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน ที่ชาวสวนทุเรียนควรรู้ ช่วยป้องกันกำจัดเชื้อราก่อโรคในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Bio Green

กันยายน 21, 2023

กัญชารากเน่า รู้ก่อนป้องกันได้

ต้นกัญชา หรือพืชตระกูลกัญชา เป็นโรครากเน่าโคนเน่า ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อราก่อโรค 2 ชนิดนี้ ได้แก่ Pythium และ Fusarium.

Bio Green

ตุลาคม 25, 2022

ยา ราน้ำค้าง รวมยาแก้โรคราน้ำค้าง ทั้งอินทรีย์และสารเคมี

ยาแก้โรคราน้ำค้าง มีทั้งประเภทอินทรีย์และสารเคมีแต่ละประเภทก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป การเลือกใช้ยา ราน้ำค้าง ให้เหมาะกับสถานการณ์กับการระบาดของโรคราน้ำค้าง มีความสำคัญต่อการลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโรคราน้ำค้าง

Bio Green

ตุลาคม 21, 2022

โรค ราน้ำค้าง แนะจุดสังเกต-รวมวิธีจัดการ

ราน้ำค้าง (Downy mildew)โรครานํ้าค้าง พบทั่วไปในแหล่งปลูกต่างๆ ที่มีความชื้นสูง เป็นโรคที่ระบาด ทำความเสียหายได้มาก โรคเกิดได้ทั้งที่ใบ ผล กิ่งก้านต่างๆ

Bio Green

ตุลาคม 16, 2022
1 2 3