การปลูกทุเรียน

หลักการเลือกปุ๋ยคอกใส่ทุเรียนให้เหมาะกับดิน

ถึงจะเป็นปุ๋ยคอกเหมือนกัน แต่นำมาใส่ทุเรียนก็ให้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกัน ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยคอกหมัก จากมูลสัตว์แต่ละชนิดจะให้ธาตุอาหารในสัดส่วนที่ไม่เหมือนกัน เช่น

Bio Green

ตุลาคม 2, 2023
1 2 3