Agriculture Learning Center

Make all the right grow plants.

คู่มือการปลูกพืช

Tip & เคล็ดลับเพาะปลูก

วิธีใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในสวนทุเรียน
ไตรโคเดอร์มา ใช้เป็น สวนทุเรียนไร้ทอป

เคล็ดลับใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมเชื้อราไฟทอปธอร่า สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน

ปุ๋ย-ธาตุอาหาร

รวมเคล็ดลับเรื่องปุ๋ย

ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต
ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต เลือกเป็น ใช้ถูก พืชงาม

รู้จักปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟตแต่ละขนิด ความแตกต่างและวิธีเลือกใช้ให้เหมาะกับพืช แต่ละชนิด

การใช้แมกนีเซียม
การใช้แมกนีเซียม

การใช้ธาตุแมกนีเซียมอย่างเข้าใจ การฉีดพ่นแมกนีเซียมทางใบเพื่อแก้ปัญหาใบเหลือง

แมกนีเซียมในพืช
แมกนีเซียม ในพืชสำคัญอย่างไร

แมกนีเซียมเป็นธาตุอาหารที่สำคัญของพืช เป็นองค์ประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์ หรือความเขียวของพืช

ฮอร์โมนไข่
การทําฮอร์โมนไข่เร่งดอกมะนาว

วิธีทำฮอร์โมนไข่เร่งการออกดอกในมะนาว พร้อมวิธีใช้ฮอร์โมนไข่กระตุ้นให้มะนาวออกดอก

แมลงศัตรูพืช

การจัดการแมลงศัตรูพืช

รวมยากำจัดหนอนเจาะผลทุเรียน
รวม ยากําจัดหนอนเจาะผลทุเรียน

รวม ยากำจัดหนอนเจาะผลทุเรียน ทั้งเคมี สารชีวภัณฑ์ รวมถึงวิธีอื่นๆที่สามารถป้องกันหนอนทำลายผลทุเรียน

หนอน เจาะ ผล ทุเรียน
หนอนเจาะผลทุเรียน ศัตรูทุเรียนที่ต้องระวัง

หนอนเจาะผลทุเรียนสามารถทำลายทุเรียนตั้งแต่ผลยังเล็กอายุ2 เดือน จนถึงผลใหญ่ ทำให้ผลเน่าและร่วง

เพลี้ยไก่แจ้ในทุเรียน
เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน รู้จัก รู้ทัน รับมือได้

เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียนทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย สามารถสร้างความเสียหายให้กับทุเรียนได้

หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน

หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน รู้จักก่อนสร้างความเสียหาย การทำลายของหนอนชนิดนี้ทำให้ทุเรียนราคาตกอย่างมาก

โรคพืช

รวมความรู้เรื่องการจัดการโรคพืช

วิธีใช้ไตรโคเดอร์มา
เคล็ดลับการใช้ไตรโคเดอร์มาสด

รวมวิธีใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาสด การฉีดพ่น การผสมน้ำรดลงดิน การคลุกเมล็ดพันธุ์พืช การแช่ท่อนพันธุ์ต่างๆ

วิธีใช้ไตรโคเดอร์มา
วิธีใช้ไตรโคเดอร์มา

รวมวิธีใช้เชือราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืชแต่ละชนิด การเลือกวิธีใช้ให้เหมาะสมช่วยลดการเกิดโรคในพืช

ไตรโคเดอร์มา ชนิดสด
ไตรโคเดอร์มาสดเก็บได้ 4 เดือนโดยไม่แช่เย็นทำอย่างไร

วิธีการเก็บเชื้อไตรโคเดอร์มาสด โดยผสมกับปุ๋ยคอก จะช่วยให้เชื้อสดเก็บได้นานมากกว่า 4 เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็น

เชื้อราไตรโคเดอร์มา
ไตรโคเดอร์มา สด ผง น้ำ เลือกแบบใหนดี

ไตรโคเดอร์มาแต่ละชนิด มีจุดเด่น จุดด้อยที่แตกต่างกัน มีหลักเกณฑ์เลือกใช้อย่างไร ให้ได้ผลดีที่สุด

เกษตรอินทรีย์

รวมความรู้เกษตรอินทรีย์

วิธีใช้ไตรโคเดอร์มา
วิธีใช้ไตรโคเดอร์มา

รวมวิธีใช้เชือราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืชแต่ละชนิด การเลือกวิธีใช้ให้เหมาะสมช่วยลดการเกิดโรคในพืช

ไตรโคเดอร์มา ชนิดสด
ไตรโคเดอร์มาสดเก็บได้ 4 เดือนโดยไม่แช่เย็นทำอย่างไร

วิธีการเก็บเชื้อไตรโคเดอร์มาสด โดยผสมกับปุ๋ยคอก จะช่วยให้เชื้อสดเก็บได้นานมากกว่า 4 เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็น

เชื้อราไตรโคเดอร์มา
ไตรโคเดอร์มา สด ผง น้ำ เลือกแบบใหนดี

ไตรโคเดอร์มาแต่ละชนิด มีจุดเด่น จุดด้อยที่แตกต่างกัน มีหลักเกณฑ์เลือกใช้อย่างไร ให้ได้ผลดีที่สุด

วิธีใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในสวนทุเรียน
ไตรโคเดอร์มา ใช้เป็น สวนทุเรียนไร้ทอป

เคล็ดลับใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมเชื้อราไฟทอปธอร่า สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน

ส่งข้อความหาเรา