วิธีใช้น้ำหมักปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ

ปุ๋ยหมักปลาทะเล ด้วยกระบวนการ Cold Process

วิธีใช้ปุ๋ยหมักปลา Fish Hydrolysate ตราเกษตรเลิฟ

วิธีใช้ปุ๋ยหมักปลา
ปุ๋ยหมักปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ

ปุ่ยหมักปลา สูตรปลาทะเล

Fish Hydrolysate Fertilizer.

หมักด้วยปลาทะเลสดใหม่ ทั้ตัว ผ่านกระบวนการหมัก Clod Process ในระยะเวลาที่พอดี ได้แร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ถูกปลดปล่อยย่อยให้มีขนาดเล็ก ในรูปที่พืชนำไปใช้ได้ทันที น้ำหมักชีวภาพปลาะทะเล เกษตรเลิฟ จึงสามารถให้ได้กับพืชทุกชนิด ทุกช่วงของการเจริญเติบโตของพืช

วิธีใช้ปุ๋ยหมักปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ

ฉีดพ่นทางใบ

อัตราการผสม ปุ่ยหมักปลา 1 ซีซี ผสมน้ำ 1 ลิตร (อัตรา 1 : 1000 ) ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มและดินบริเวณโคนต้น การฉีดพ่นเหมือนการฉ่ดพ่นปุ๋ย ยาทางใบทั่วไป ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วันครั้ง โดยฉีดพ่นหลังให้น้ำหรือหลังฝนตกเท่านั้น

ใช้ราดดิน

ใช้ 2 ซีซี ผสมน้ำ 1 ลิตร (อัตราใช้ 1 : 500 ) หรือ 40 ซีซี ต่อน้ำ 1 บัวรดน้ำ ราดหรือรดลงดินทุกๆ 7-10 วันครั้ง

ใช้แช่เมล็ดพันธุ์เพื่อเพิ่มอัตราการงอก

อัตรา 1 ซีซี ผสมน้ำ 1 ลิตร แล้วนำไปแช่เมล็ดทิ้งไว้ 1 คืน

ใช้ในไม้ดอกไม้ประดับ

ใช้อัตรา 2 ซีซี ผสมน้ำ 1 ลิตร หรือ 40 ซีซี ต่อ 1 บัวรดน้ำ รดลงดินในกระถางหรือแปลงไม้ดอกไม้ประดับ ทุกๆ 10 – 15 วันครั้ง

ใช้กระตุ้นสร้างราก แตกยอดในพืช

อัตรา 40 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ราดดินบริเวณโคนต้น ทุกๆ 5 วันครั้ง , 3-4 ครั้ง หลังจากนั้นให้เปลี่ยนมาให้ทางใบโดยการฉีดพ่นในอัตรา 1 ต่อ 1000 ( 1 ซีซี ผสมน้ำ 1 ลิตร) ฉ่ดพ่นทางใบทุกๆ 7-10 วันครั้ง