วิธีใช้น้ำหมักปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ

วิธีการใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ

  • ใช้แช่เมล็ดทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อเพิ่มอัตรการงอกของเมล็ด
  • ใช้บำรุงต้นกล้า
  • ใช้บำรุงพืชผักสวนครัว โดยการผสมน้ำรดทางดิน
  • ใช้ในอัตรา 2 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร หรือใช้ 40 ซีซี (ประมาณ 2.5 ช้อนแกง) ต่อน้ำ 20 ลิตร (อัตราส่วน 1 ต่อ 500 ) รดลงดินทุกๆ 10 – 15 วันครั้ง
  • ใช้บำรุงพืชผักสวนครัวทางใบ ใช้ น้ำหมักปลา ตราเกษตรเลิฟ ในอัตรา 1 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ  20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (อัตราส่วน 1 ต่อ 1000 ) ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 7-10 วันครั้ง

ไม้ดอกไม้ประดับ ทางใบใช้น้ำหมักปลาทะเล ตราเกษรเลิฟ ต่อน้ำ ในอัตรา 1 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มทุก 7-10 วันครั้ง หลังการให้น้ำ หรือหลังฝนตก การให้ น้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ ในพืชทุกชนิดต้องให้ในขณะที่ดินมีความชื้นเสมอ ห้ามให้ ในขณะที่พืชขาดน้ำหรือดินไม่มีความชื้น เพราะจะทำให้เกิดอันตรายกับพืชได้ อาจทำให้พืชใบไหม้

การให้ทางดิน ในไม้ดอกไม้ประดับ ใช้ น้ำหมักปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (1 บัวรดน้ำ) รดที่บริเวณโคนต้นทุกๆ 10 -15 วัน ครั้ง หรือประมาณ 2 ครั้งต่อเดือน

ในไม้ผล การให้ทางใบ น้ำหมักปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ ในอัตรา 1 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (อัตราส่วน 1 ต่อ 1000 ) ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 7-10 วันครั้ง

ทางดิน
ใช้ น้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (1 บัวรดน้ำ) รดที่บริเวณโคนต้นทุกๆ 10 -15 วัน ครั้ง หรือประมาณ 2 ครั้งต่อเดือน

ฟื้นฟูระบบราก ให้ใช้ น้ำหมักชีวภาพจากเกษตรเลิฟ ผสมน้ำ ในอัตรา น้ำหมักชีวภาพปลาทะเล + 1 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นเป็นฝอยขนาดใหญ่ เหมือนกับบัวรดน้ำ หรือรดลงดินบริเวณโคนต้นทุก 10 -15 วันครั้ง ประมาณ 2-3 ครั้ง หลังจากนั้นให้ใช้ทางใบ ต่อไป ทุก 7-10 วันครั้ง จะช่ายฟื้นฟูต้นอย่างรวดเร็ว

ส่งข้อความหาเรา