หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน

หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน รู้จักก่อนสร้างความเสียหาย การทำลายของหนอนชนิดนี้ทำให้ทุเรียนราคาตกอย่างมาก

Bio Green

กันยายน 26, 2021