เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน รู้จัก รู้ทัน รับมือได้

เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียนทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย สามารถสร้างความเสียหายให้กับทุเรียนได้

Bio Green

กันยายน 26, 2021