การทําฮอร์โมนไข่เร่งดอกมะนาว

การทําฮอร์โมนไข่เร่งดอกมะนาว

วิธีทำฮอร์โมนไข่
วิธีทำฮอร์โมนไข่เร่งดอกมะนาว

4 อย่างที่ต้องเตียมเพื่อทำฮอโมนไข่เร่งดอกมะนาว

 1. ไข่ไก่ 5 กิโลกรัม
 2. กากน้ำตาล 5 กิโลกรัม ถ้าหาไม่ได้ก็ให้ใช้น้ำตาลทรายแดงแทนได้ครับ (น้ำตาลที่ทำจากอ้อยแบบเป็นผงละเอียด)
 3. นมเปรี้ยว 3 ขวด
 4. แป้งข้าวหมาก 3 ลูก

วิธีทำฮอร์โมนไข่เร่งดอกมะนาว ช่วยเปิดตาดอกมะนาว

 • บดแป้งข้าวหมากให้ละเอียด
 • นำแป้งข้าวหมากที่บดละเอียดแล้วผสมรวมกับนมเปรี้ยว
 • นำไข่ไก่ทั้งเปลือกปั่นให้ละเอียดให้นำส่วนผสมด้านบนมาเทใส่
 • ผสมกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดงลงในโถปั่นผสมให้เข้ากัน
 • จากนั้นปิดฝาภาชนะ หมักในที่ร่ม 7-10 วัน ก่อนการใช้ให้เราสังเกตว่าฮอร์โมนไข่ที่เราหมักนั้นหนืดหรือเหลว ถ้าหนืดหรือแห้งมากให้ใช้น้ำมะพร้าวอ่อนเติมลงไปเพื่อลดความหนืดแล้วจึงตวงออกมาใช้

การนำฮอโมนไข่ไปใช้เร่งออกดอกมะนาว

 • ใช้ฮอร์โมนไข่ 50 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ราดลงบริเวณโคนต้นมะนาว พร้อมกับการให้ทางใบโดยใช้ ฮอร์ไข่โมน 10 ซีซี + น้ำตาลทราย 2 ช้อนแกง ต่อน้ำ 20 ลิตร ทำการฉีดพ่นทางใบ ก่อนมะนาวออกดอก 1- 2เดือน โดยให้ทุกๆ 10 วันครั้ง
 • เพื่อความแน่นอนในการเปิดตาดอกมะนาวเราอาจใช้ฮอร์โมนไข่ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตรตัวกลางสูงดังต่อไปนี้ เช่น 8-24-24 ,0-52-34 อัตรา 10 กรัม ทำการฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มทุกๆ 7- 10 วันครั้ง เพื่อกระตุ้นการเปิดตาดอกให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ฮอร์โมนไข่เร่งดอกมะนาว

อย่างไรก็ตามการที่จะทำให้มะนาวออกดอกได้อย่างสมบูรณ์การเตียมการสะสมอาหารของต้นนั้นมีความสำคัญอย่างมากถ้าเราเตียมการสะสมอาหารให้กับต้นมะนาวอย่างสมบูรณ์มะนาวก็พร้อมที่จะออกดอกออกผลโดยที่เราไม่จำเป็นต้องกระตุ้นการออกดอกอย่างหนักเพียงแต่เสริมธาตุอาหารที่จำเป็นในช่วงของการออกดอกแค่นิดหน่อยก็ทำให้มะนาวออกดอกติดผลได้ไม่ยากครับ

ปุ๋ยเร่งดอกมะนาว ปุ๋ยอินทรีย์น้ำสูตรเข้มข้นพิเศษสำหรับเร่งกระตุ้นการออกดอกมะนาว ช่วยเพิ่มความชัวร์ในการออกดอกของมะนาว

ปุ๋ยเร่งดอก Cowboy Bloom Booster ปุ๋ยเสริมทางใบเสริมธาตุฟอสฟอรัสให้กับมะนาวในช่วงที่ต้องการการออกดอก ซึ่งการให้ปุ๋ยเร่งดอกทางดินอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของมะนาว เนื่องด้วยความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัสทางดินมีข้อจำกัดจำนวนมาก จึงมีโอกาสที่จะทำให้มะนาวได้รับฟอสฟอรัสไม่เพียงพอต่อความต้องการในช่วงที่มะนาวต้องการการออกดอก ดังนั้นการให้ปุ๋ยเร่งดอกทางใบกับมะนาว เป็นสิ่งจำเป็น