เชื้อราเมธาไรเซียม (Meta Bio)

เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae)

เชื้อราเมตาไรเซียม เป็นจุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืช ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงศัตรูพืช เมื่อสปอร์ของเชื้อราสัมผัส   โดนตัวของแมลงในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีความชื้นสูงจะเกิดการเจริญงอกเข้าไปในตัวของแมลง  ในระยะแรก   จะเห็นจุดสีน้ำตาลบนผนังลำตัว และต่อมาสามารถมองเห็นเส้นใยสีขาวเจริญเติบโตบนลำตัวของแมลง หลังจากนั้นจะพบ   สปอร์ลักษณะคล้ายฝุ่นสีเขียวคล้ำปกคลุมทั่วตัวของแมลง  หากบีบแมลงที่ตายจะพบว่าลำตัวของแมลงจะมีลักษณะแข็ง
 

เชื้อราเมธาไรเซียม (Meta Bio ) ขนาด 1 กิโลกรัม

เชื้อราเมธาไรเซียม

เชื้อราเมธาไรเซียม (Meta Bio) ขนาด 500 กรัม

เมธาไรเซียม

เชื้อราเมธาไรเซียม (Meta Bio) ขนาด 100 กรัม

เชื้อเมธาไรเซียม

เชื้อเมธาไรเซียม เชื้อราสำเร็จรูปควบคุมแมลงศัตรูพืช เชื้อราเมธาไรเซียม ตราเกษตรเลิฟ (MetaBio) เป็นเชื้อราพร้อมใช้โดยละลายน้ำใช้ฉีดพ่นได้ทันที สะดวกต่อการใช้งาน เป็นสารชีวภัณฑ์จากธรรมชาติ ที่ผลิตให้อยู่ในรูปผงสปอร์แห้ง สามารถนำไปฉีดพ่นควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ทันที ที่ต้องการ

เชื้อเมธาไรเซียมสามารถเข้าทำลายแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด ทำลายแมลงได้ทุกช่วงวัยของแมลง ทั้งตัวอ่อน ตัวเต็มวัยของแมลง เช่น ด้วงแรดมะพร้าว หนอนเจาะลำต้นอ้อย แมลงค่อมทอง เพลี้ยกระโดด ตั๊กแตน ปลวกแมลงวันผลไม้ เป็นต้น

กลไกการทำลายแมลงศัตรูพืชของเชื้อราเมธาไรเซียม

กลไกการเข้าทำลายแมลงศัตรูพืชของเชื้อราเมธาไรเซียม
ภาพแสดงระยะการติดเชื้อเมธาไรเซียมของแมลงศัตรูพืช

สปอร์ของเชื้อราเมธาไรเซียมจะแทงทะลุเข้าไปในตัวแมลง ไปถึงผิวชั้นใน และเจริญเติบในตัวแมลง แมลงศัตรูพืชที่ถูกเชื้อราเมธาไรเซียมเข้าทำลายในระยะแรก จะพบเห็นจุดสีดำบนผนังลำตัวของแมลง ต่อมาจะเห็นเส้นใยสีขาวเจริญเติยโตบนตัวแมลง หลังจากนั้นจะเห็นสปอร์ของเชื้อราเมธาไรเซียมคล้ายฝุ่นสีเขียวปกคลุมทั่วตัวแมลง ทำให้แมลงตายในที่สุด โดยแมลงที่ตายจะแข็งทั้งตัวมีลักษณะเหมือนมัมมี่

แมลงศัตรูพืชที่เชื้อราเมธาไรเซียมสามารถทำลายได้

ด้วงแรดมะพร้าวที่สามารถใช้เชื้อราเมธาไรเซียมควบคุมกำจัดได้

การใช้เชื้อราเมธาไรเซียมกำจัดและควบคุมด้วงแรดมะพร้าว ที่ชอบวางไข่ตามเศษซากพืช หรือกองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก ในสวนมะพร้าวและสวนปาล์มน้ำมัน

จะใช้วิธีทำกองปุ๋ยล่อด้วงแรดให้มาอยู่ในกองปุ๋ยที่เราทำไว้ แล้วใส่เชื้อราเมธาไรเซียมลงในกองปุ๋ยหมัก เพื่อทำลายหนอนตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัยของด้วงแรดมะพร้าว

ในอัตรา เชื้อสดเมธาไรเซียม 1 กิโลกรัม (4 ถุง 8*12 เชื้อสดที่ขยายเชื้อบนธัญพืช ) ต่อ กองปุ๋ยขนาด 2 x 2 เมตร โดยทำกองปุ๋ย 1 กอง ต่อ 1 ไร่

แมลงศัตรูพืชที่เชื้อราเมธาไรเซียม สามารถทำลายได้

วิธีกำจัดแมลงศัตรูพืชที่อาศัยอยู่บนต้นพืช เช่น บั่ว แมลงวันผลไม้ เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย เพลี้ยอ่อน ตั๊กแตน ปลวก เพลี้ยแป้ง

ใช้วิธีฉีดพ่นเชื้อราเมธาไรเซียม ในตอนเย็นในอัตราเชื้อสด 1 กก. ผสมน้ำ 20 ลิตร โดยวิธีล้างเชื้อเมธาไรเซียมที่เลี้ยงบนธัญพืช แล้วกรองเอาแต่น้ำ ผสมสารจับใบ จากนั้นเติมน้ำให้ครบ 20 ลิตร นำไปฉีดพ่นให้ทั่วแปลงปลูกโดยฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืชหรือบริเวณที่แมลงศัตรูพืชหลบอยู่

และหลังฉีดพ่นให้สำรวจแมลงศัตรูพืช ถ้าพบให้ฉีดพ่นเชื้อซ้ำ จนกว่าจะลดการระบาดของแมลงศัตรูพืช

ส่งข้อความหาเรา