น้ำหมักปลาทะเล (ขนาด 5 ลิตร)

฿899.00

น้ำหมักชีวภาพ ผลิตจากปลาทะเล ตราเกษตเลิฟ

มีอะไรอยู่ใน น้ำหมักปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ

 • ไนโตรเจนจากธรรมชาติ ในรูปพร้อมใช้สำหรับพืชทุกชนิด
 • ธาตุอาหารรองและจุลธาตุในรูปอะมิโนคีเลต อยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ได้ทันที
 • มีกรดอะมิโนโปรตีน จากปลาทะเล ช่วยส่งเสริมการสร้างการเจริญเติบโตในพืช
 • มีสารไบโอโพลีเมอร์ชีวภาพ กระตุ้นให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคและแมลง
 • มีสารกระตุ้นการเจริญเติบโต ( Biostimulant ) ทำให้พืชโตไวแข็งแรง
 • น้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ติดต่อเกษตรเลิฟ หรือสั่งซื้อได้ Lazada shopee โดยคลิกที่ link ด้านล่าง ซื้อสินค้าเกษตรเลิฟ

คำอธิบาย

น้ำหมักปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ

น้ำหมักปลาทะเล

น้ำหมักปลา ตรา เกษตรเลิฟ หมักด้วยปลาทะเลสดใหม่ ทั้งตัว ผ่านกระบวนการหมักที่ถูกต้องในระยะเวลาที่เหมาะสม แร่ธาตุต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต จึงถูกปลดปล่อยและย่อยให้มีขนาดเล็ก อยู่ในรูปที่พืชสาสารถดูดซึมไปใช้ได้ทันที และใน น้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ เรายังได้ผสมผสานแร่ธาตุที่สำคัญ ซึ่งเป็นประโยชน์พืชนั้น เป็นสารที่สกัดได้จากธรรมชาติ และเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกถึงประโยชน์ที่มีต่อพืช ดังนั้น น้ำหมักปลาของเรา สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด ทุกช่วงไวของการเจริญเติบโต

เมื่อใช้ น้ำหมักปลาทะเล น้ำหมักชีวภาพสูตรปลาทะเลทั้งตัว ตราเกษตรเลิฟ

 • ใบเขียวใหญ่ ในมัน ใบหนา สังเคาะห์แสงได้ดี
 • ลำต้นอวบใหญ่ เปลือกแข็งแรง ทนต่อแมลงศัตรูพืชเนื่องจากใน น้ำหมักปลา ตราเกษตรเลิฟ ผลิตจากปลาทะเล มีสารที่ช่วยกระตุ้นให้พืชสร้างสารที่ใช้ปกป้องตัวเองจากแมลงศัตรูพืชได้
 • มีกรดอะมิโน ที่ช่วยให้พืชผัก มีรสชาติอร่อย ช่วยในการดูดซับแร่ธาตุต่างๆ และกรดอะมิโนใน น้ำหมักปลา ตราเกษตรเลิฟ พืชสามารถนำไปใช้ในกระบวนการสังเคาะห์พลังงานได้ทันที ซึ่งปกติพืชจะต้องใช้เวลาและขบวนการที่ซับซ้อนในการผลิตกรดอะมิโนด้วยตัวเอง ซึ่งต้องใช้แร่ธาตุที่จำเป็นที่ได้จากดูดซับ แต่การให้ น้ำหมักปลาทะเล จึงเปรียบเหมือนทางลัดในการสร้างกรดอะมิโน ทำให้พืชไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างด้วยตัวเอง แต่พืชสามารถนำกรดอะมิโนใน น้ำหมักปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ ไปใช้ในกระบวนการต่างๆได้ทันที จึงทำให้การเจริญเติบโตเป็นไปอย่างรวดเร็ว
 • น้ำหมักปลา ตราเกษตรเลิฟ เพิ่มความสามารถในการดูดซับสารอาหารให้พืช โดยเฉพาะธาตุรองและพวกจุลธาตุที่มักมีปัญหาในเรื่องการดูดซึมแร่ธาตุเหล่านี้ไปใช้ สารคีเลตจากธรรมชาติใน น้ำหมักชีวภาพปลาทะเล จะช่วยให้พืชนำแร่ธาตุพวกนี้ไปใช้ได้เพิ่มขึ้น จึงลดโอกาสที่พืชจะขาดสารเหล่านี้ได้ ทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
น้ำหมักปลาทะเล
 • นอกจากธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมที่พืชต้องการแล้ง ในความเป็นจริงพืชเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งจึงมีความต้องการแร่ธาตุและสารอาหารต่างๆมากกว่าที่เราคิด อาทิเช่น วิตามิน น้ำมัน ต่างๆ ซึ้งเหล่านี้พืชมีความต้องการด้วยเช่นเดียวกัน แต่เป็นความต้องการในปริมาณน้อย แต่การขาดสารอาหารเหล่านี้กับส่งผลต่อปริมาณการสร้างผลผลิตในพืชโดยตรง เราปลูกพืชต่างๆก็เพื่อต้องการผลผลิต ถ้าผลผลิตน้อย ไม่มีคุณภาพ เราก็ย่อมเสี่ยงต่อการขาดทุน ซึ่งใน น้ำหมักปลา ที่ได้จากการหมักปลาทะเล จะมีสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆทีพืชต้องใช้ในการสร้างการเจริญ ได้แก่ธาตุเสริมต่างๆที่พืชต้องการในปริมาณน้อย ซึ่งในน้ำหมักปลา ตราเกษตรเลิฟมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ของพืช การให้ น้ำหมักชีวภาพปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ จึงช่วยเพิ่มผลผลิต ให้ผลผลิตคุณภาพ ขายได้ราคา ลดความเสี่ยงการขาดทุน
 • ปุ๋ยน้ำหมักปลา ตราเกษตรเลิฟ เป็นอาหารพืชที่ได้จากธรรมชาติ ไม่ได้มีความเข้มข้นเหมือนกับปุ๋ยเคมี จึงไม่เกิดอันตรายได้ง่ายเหมือนกับการใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้การดูแลพืช ต้นไม้ของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ใครๆก็สามารถทำได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญพิเศษ และที่สำคัญมันได้ผล
 • เป็นสารอาหารพืชที่ได้จากปลาทะเลและสารสกัดอื่นๆ จากธรรมชาติ 100 % ปราศจากสารเติมเต็มปุ๋ยเหมือนกับปุ๋ยเคมี ซึ่งสารเติมเต็มเหล่านี้มักก่อให้เกิดปัญหากับดิน ทำให้ดินแน่น รากพืชแผ่ขยายยาก สูญเสียสิ่งมีชีวิตในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืชและดินโดยตรง ซึ่งตรงข้ามกับน้ำหมักปลาที่ช่วยเพิ่มสิ่งมีชีวิตในดิน ปรับปรุงโครงสร้างดินให้มีความร่วนซุย ช่วยให้รากพืชหาอาหารได้ดี ระบบรากแผ่ขยายไกล และใน ปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ ไม่มีสารเติมเต็มที่เป็นโทษต่อดินและพืช
 • ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ และกิจกรรมของจุลินทรีย์ ทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุและปลดปล่อยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชและสารอาหารที่ได้จะอยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ได้ทันที เมื่อใช้ น้ำหมักปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ เป็นประจำ จะช่วยเพิ่มความสมบุรณ์ให้ดิน เพิ่มสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อดินและพืช หรือเป็นการให้ชีวิตกับดินนั่นเอง ดังคำกล่าวที่ว่า ดินสมบูรณ์คือดินที่มีชีวิต ซึ่งจะทำการเพาะปลูกอะไรก็ได้ผลดีอย่างสมำ่เสมอ

สารอาหารในปุ๋ยปลาหมักน้ำหมักชีวภาพ จากปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ มีอะไรอยู่ข้างใน

 • ไนโตรเจนจากธรรมชาติ ในรูปพร้อมใช้สำหรับพืชทุกชนิด
 •  ธาตุอาหารรองและจุลธาตุในรูปอะมิโนคีเลต ทำให้พืชนำธาตุอาหารเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างสะดวก
 • มีกรดอะมิโนโปรตีน ทีได้จากปลาทะเล ซึ่งกรดอะมิโนโปรตีนเป็นสิ่งสำคัญในขบวนการสร้างการเจริญเติบโตในพืช
 • มีสารไบโอโพลีเมอร์ชีวภาพที่ช่วยกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคและแมลง ซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ได้รับการยอมรับในประสิทธิภาพ ไร้สารเคมี และยังเป็นสารปรับสภาพดินและน้ำ
 • มีสารกระตุ้นการเจริญเติบโต ( Biostimulant ) ซึ่งเป็นสารธรรมชาติ ซึ่งทำให้พืชโตไวแข็งแรง และส่งเสริมการพัฒนาระบบราก ให้มีความแข็งแรงแผ่ขยายได้ไว
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 น้ำหมักปลา สูตรเร่งโตในพืชทุกชนิด น้ำหมักปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ ใช้ในพืชชนิดไดได้บ้าง

พืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ที่ปลูกไว้รัปประทานสำหรับการบริโภคภายในครัวเรือน น้ำหมักปลาทะเล จะช่วยให้การเพาะปลูกพืชของคุณง่ายขึ้นมากเลย น้ำหมักปลา ตราเกษตรเลิฟ น้ำหมักปลาทะเล สูตรใช้แทนปุ๋ยเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ น้ำหมักปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก

น้ำหมักปลา

วิธีการใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ

 • ใช้แช่เมล็ดทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อเพิ่มอัตรการงอกของเมล็ด
 • ใช้ บำรุงต้นกล้า
 • ใช้บำรุงพืชผักสวนครัว โดยการผสมน้ำรดทางดิน
 • ใช้ น้ำหมักปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ ในอัตรา 2 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร
  หรือ 40 ซีซี (ประมาณ 2 ช้อนแกง) ต่อน้ำ 20 ลิตร (อัตราส่วน 1 ต่อ 500 ) รดลงดินทุกๆ 10 – 15 วันครั้ง
  ใช้บำรุงพืชผักสวนครัวทางใบ น้ำหมักชีวภาพปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ ในอัตรา 1 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (อัตราส่วน 1 ต่อ 1000 ) ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 7-10 วันครั้ง

ไม้ดอกไม้ประดับ ทางใบใช้ น้ำหมักปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ ต่อน้ำ ในอัตรา 1 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มทุก 7-10 วันครั้ง หลังการให้น้ำ หรือหลังฝนตก การให้ น้ำหมักปลา ตราเกษตรเลิฟ ในพืชทุกชนิดต้องให้ในขณะที่ดินมีความชื้นเสมอ ห้ามให้ น้ำหมักปลา ในขณะที่พืชขาดน้ำหรือดินไม่มีความชื้น เพราะจะทำให้เกิดอันตรายกับพืชได้ อาจทำให้พืชใบไหม้

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ จากปลาทะเล

การให้ทางดิน ในไม้ดอกไม้ประดับ ใช้ น้ำหมักปลาทะเล ตรา เกษตรเลิฟ 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (1 บัวรดน้ำ) รดที่บริเวณโคนต้นทุกๆ 10 -15 วัน ครั้ง หรือประมาณ 2 ครั้งต่อเดือน

ในไม้ผล การให้ทางใบ ใช้น้ำหมักปลา ตราเกษตรเลิฟ ในอัตรา 1 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (อัตราส่วน 1 ต่อ 1000 ) ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 7-10 วันครั้ง

ทางดิน
ใช้ น้ำหมักปลา ตราเกษตรเลิฟ 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (1 บัวรดน้ำ) รดที่บริเวณโคนต้นทุกๆ 10 -15 วัน ครั้ง หรือประมาณ 2 ครั้งต่อเดือน

หรือถ้าต้องการฟื้นฟูระบบราก ให้ใช้ น้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเล ผสมน้ำ ในอัตรา น้ำหมักปลา ตราเกษตรเลิฟ 1 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นเป็นฝอยขนาดใหญ่ เหมือนกับบัวรดน้ำ หรือรดลงดินบริเวณโคนต้นทุก 10 -15 วันครั้ง ประมาณ 2-3 ครั้ง หลังจากนั้นให้ใช้ทางใบ ต่อไป ทุก 7-10 วันครั้ง จะช่ายฟื้นฟูต้นอย่างรวดเร็ว

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ