น้ำหมักปลาทะเล (ขนาด 1 ลิตร)

฿199.00

มีอะไรอยู่ใน KL-FishPlus+

 • ไนโตรเจนจากธรรมชาติ ในรูปพร้อมใช้สำหรับพืชทุกชนิด
 • ธาตุอาหารรองและจุลธาตุในรูปอะมิโนคีเลต อยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ได้ทันที
 • มีกรดอะมิโนโปรตีนปริมาณ จากปลาทะเล ช่วยส่งเสริมการสร้างการเจริญเติบโตในพืช
 • มีสารไบโอโพลีเมอร์ชีวภาพ กระตุ้นให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคและแมลง
 • มีสารกระตุ้นการเจริญเติบโต ( Biostimulant ) ทำให้พืชโตไวแข็งแรง
 • น้ำหมักปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ติดต่อเกษตรเลิฟ หรือสั่งซื้อได้ Lazada shopee โดยคลิกที่ link ด้านล่าง ซื้อสินค้าเกษตรเลิฟ

คำอธิบาย

น้ำหมักปลา ผลิตจากปลาทะเล สดใหม่ทั้งตัว

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากปลาทะเล

น้ำหมักปลาทะเล ตรา เกษตรเลิฟ เพื่อเกษตรปลอดภัย 

น้ำหมักปลา หมักด้วยปลาทะเลสดใหม่ ทั้งตัว ผ่านกระบวนการหมักที่ถูกต้องในระยะเวลาที่เหมาะสม แร่ธาตุต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต จึงถูกปลดปล่อยและย่อยให้มีขนาดเล็ก อยู่ในรูปที่พืชสาสารถดูดซึมไปใช้ได้ทันที และใน น้ำหมักปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ เรายังได้ผสมผสานแร่ธาตุที่สำคัญ ซึ่งเป็นประโยชน์พืชนั้น เป็นสารที่สกัดได้จากธรรมชาติ และเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกถึงประโยชน์ที่มีต่อพืช ดังนั้นใน น้ำหมักชีวภาพปลาะทะเล เกษตรเลิฟ จึงสามารถให้ได้กับพืชทุกชนิด ทุกช่วงไวของการเจริญเติบโต

ประโยชน์ของปุ๋ยหมักปลาทะเล

ทำไมต้องใช้ น้ำหมักปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ 

 •  ใบเขียวใหญ่ ในมัน ใบหนา สังเคาะห์แสงได้ดี
 • ลำต้นอวบใหญ่ เปลือกแข็งแรง ทนต่อแมลงศัตรูพืชเนื่องจากใน น้ำหมักปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ มีสารที่ช่วยกระตุ้นให้พืชสร้างสารที่ใช้ปกป้องตัวเองจากแมลงศัตรูพืชได้
 • มีกรดอะมิโน ที่ช่วยให้พืชผัก มีรสชาติอร่อย ช่วยในการดูดซับแร่ธาตุต่างๆ และกรดอะมิโนใน น้ำหมักปลาทะเล พืชสามารถนำไปใช้ในกระบวนการสังเคาะห์พลังงานได้ทันที ซึ่งปกติพืชจะต้องใช้เวลาและขบวนการที่ซับซ้อนในการผลิตกรดอะมิโนด้วยตัวเอง ซึ่งต้องใช้แร่ธาตุที่จำเป็นที่ได้จากดูดซับ แต่การให้ น้ำหมักชีวภาพปลาทะเล จึงเปรียบเหมือนทางลัดในการสร้างกรดอะมิโน ทำให้พืชไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างด้วยตัวเอง แต่พืชสามารถนำกรดอะมิโนใน น้ำหมักปลา ไปใช้ในกระบวนการต่างๆได้ทันที จึงทำให้การเจริญเติบโตเป็นไปอย่างรวดเร็ว
 • น้ำหมักปลา ช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซับสารอาหารให้พืช โดยเฉพาะธาตุรองและพวกจุลธาตุที่มักมีปัญหาในเรื่องการดูดซึมแร่ธาตุเหล่านี้ไปใช้ สารคีเลตจากธรรมชาติใน น้ำหมักชีวภาพจากปลาะทเล จะช่วยให้พืชนำแร่ธาตุพวกนี้ไปใช้ได้เพิ่มขึ้น จึงลดโอกาสที่พืชจะขาดสารเหล่านี้ได้ ทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
 • นอกจากธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมที่พืชต้องการแล้ง ในความเป็นจริงพืชเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งจึงมีความต้องการแร่ธาตุและสารอาหารต่างๆมากกว่าที่เราคิด อาทิเช่น วิตามิน น้ำมัน ต่างๆ ซึ้งเหล่านี้พืชมีความต้องการด้วยเช่นเดียวกัน แต่เป็นความต้องการในปริมาณน้อย แต่การขาดสารอาหารเหล่านี้กับส่งผลต่อปริมาณการสร้างผลผลิตในพืชโดยตรง เราปลูกพืชต่างๆก็เพื่อต้องการผลผลิต ถ้าผลผลิตน้อย ไม่มีคุณภาพ เราก็ย่อมเสี่ยงต่อการขาดทุน ซึ่งใน น้ำหมักปลาะทะเล ตราเกษตรเลิฟ มีสารทีพืชต้องการในปริมาณน้อย เพียงพอต่อความต้องการใช้ของพืช การให้ น้ำหมักปลาของเรา จึงช่วยเพิ่มผลผลิต ให้ผลผลิตคุณภาพ ขายได้ราคา ลดความเสี่ยงการขาดทุน
 • มีสารอาหารพืชที่ได้จากธรรมชาติ ไม่ได้มีความเข้มข้นเหมือนกับปุ๋ยเคมี จึงไม่เกิดอันตรายได้ง่ายเหมือนกับการใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้การดูแลพืช ต้นไม้ของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ใครๆก็สามารถทำได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญพิเศษ และที่สำคัญมันได้ผล
 • น้ำหมักปลาทะเล เป็นสารอาหารพืชที่ได้จากปลาทะเลและสารสกัดอื่นๆ จากธรรมชาติ 100 % ปราศจากสารเติมเต็มปุ๋ยเหมือนกับปุ๋ยเคมี ซึ่งสารเติมเต็มเหล่านี้มักก่อให้เกิดปัญหากับดิน ทำให้ดินแน่น รากพืชแผ่ขยายยาก สูญเสียสิ่งมีชีวิตในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืชและดินโดยตรง ซึ่งตรงข้ามกับ น้ำหมักปลาทะเล ที่ช่วยเพิ่มสิ่งมีชีวิตในดิน ปรับปรุงโครงสร้างดินให้มีความร่วนซุย ช่วยให้รากพืชหาอาหารได้ดี ระบบรากแผ่ขยายไกล และในน้ำหมักปลา ไม่มีสารเติมเต็มที่เป็นโทษต่อดินและพืชเลย
 • ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ และกิจกรรมของจุลินทรีย์ ทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุและปลดปล่อยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชและสารอาหารที่ได้จะอยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ได้ทันที เมื่อใช้ น้ำหมักปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ เป็นประจำ จะช่วยเพิ่มความสมบุรณ์ให้ดิน เพิ่มสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อดินและพืช หรือเป็นการให้ชีวิตกับดินนั่นเอง ดังคำกล่าวที่ว่า ดินสมบูรณ์คือดินที่มีชีวิต ซึ่งจะทำการเพาะปลูกอะไรก็ได้ผลดีอย่างสมำ่เสมอ

น้ำหมักปลาทะเล (Fish Hydrolysate) ตราเกษตรเลิฟ มีอะไรอยู่ข้างใน

สารอาหารในปุ๋ยปลาหมัก
 • ไนโตรเจนจากธรรมชาติ ในรูปพร้อมใช้สำหรับพืชทุกชนิด
 • ธาตุอาหารรองและจุลธาตุในรูปอะมิโนคีเลต ทำให้พืชนำธาตุอาหารเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างสะดวก
 • มีกรดอะมิโนโปรตีน ทีได้จากปลาทะเล ซึ่งกรดอะมิโนโปรตีนเป็นสิ่งสำคัญในขบวนการสร้างการเจริญเติบโตในพืช
 • มีสารไบโอโพลีเมอร์ชีวภาพที่ช่วยกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคและแมลง ซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ได้รับการยอมรับในประสิทธิภาพ ไร้สารเคมี และยังเป็นสารปรับสภาพดินและน้ำ
 • มีสารกระตุ้นการเจริญเติบโต ( Biostimulant ) ซึ่งเป็นสารธรรมชาติ ซึ่งทำให้พืชโตไวแข็งแรง และส่งเสริมการพัฒนาระบบราก ให้มีความแข็งแรงแผ่ขยายได้ไว
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Fish Hydrolysate (น้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเล) ตราเกษตรเลิฟ ใช้ในพืชชนิดไดได้บ้าง

พืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ที่ปลูกไว้รัปประทานสำหรับการบริโภคภายในครัวเรือน น้ำหมักชีวภาพ ปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ จะช่วยให้การเพาะปลูกพืชของคุณง่ายขึ้นมากเลย น้ำหมักปลาทะเล ตราเกษตเลิฟ สามารถใช้แทนปุ๋ยเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก

น้ำหมักปลา

วิธีการใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ

 • ใช้แช่เมล็ดทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อเพิ่มอัตรการงอกของเมล็ด
 • ใช้บำรุงต้นกล้า
 • ใช้บำรุงพืชผักสวนครัว โดยการผสมน้ำรดทางดิน
 • ใช้ในอัตรา 2 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร หรือใช้ 40 ซีซี (ประมาณ 2.5 ช้อนแกง) ต่อน้ำ 20 ลิตร (อัตราส่วน 1 ต่อ 500 ) รดลงดินทุกๆ 10 – 15 วันครั้ง
 • ใช้บำรุงพืชผักสวนครัวทางใบ ใช้ น้ำหมักปลา ตราเกษตรเลิฟ ในอัตรา 1 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ  20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (อัตราส่วน 1 ต่อ 1000 ) ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 7-10 วันครั้ง

ไม้ดอกไม้ประดับ ทางใบใช้น้ำหมักปลาทะเล ตราเกษรเลิฟ ต่อน้ำ ในอัตรา 1 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มทุก 7-10 วันครั้ง หลังการให้น้ำ หรือหลังฝนตก การให้ น้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ ในพืชทุกชนิดต้องให้ในขณะที่ดินมีความชื้นเสมอ ห้ามให้ ในขณะที่พืชขาดน้ำหรือดินไม่มีความชื้น เพราะจะทำให้เกิดอันตรายกับพืชได้ อาจทำให้พืชใบไหม้

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ จากปลาทะเล

การให้ทางดิน ในไม้ดอกไม้ประดับ ใช้ น้ำหมักปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (1 บัวรดน้ำ) รดที่บริเวณโคนต้นทุกๆ 10 -15 วัน ครั้ง หรือประมาณ 2 ครั้งต่อเดือน

ในไม้ผล การให้ทางใบ น้ำหมักปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ ในอัตรา 1 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (อัตราส่วน 1 ต่อ 1000 ) ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 7-10 วันครั้ง

ทางดิน
ใช้ น้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเล ตราเกษตรเลิฟ 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (1 บัวรดน้ำ) รดที่บริเวณโคนต้นทุกๆ 10 -15 วัน ครั้ง หรือประมาณ 2 ครั้งต่อเดือน

หรือถ้าต้องการฟื้นฟูระบบราก ให้ใช้ น้ำหมักชีวภาพจากเกษตรเลิฟ ผสมน้ำ ในอัตรา น้ำหมักชีวภาพปลาทะเล + 1 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นเป็นฝอยขนาดใหญ่ เหมือนกับบัวรดน้ำ หรือรดลงดินบริเวณโคนต้นทุก 10 -15 วันครั้ง ประมาณ 2-3 ครั้ง หลังจากนั้นให้ใช้ทางใบ ต่อไป ทุก 7-10 วันครั้ง จะช่ายฟื้นฟูต้นอย่างรวดเร็ว