Liquid Fish Hydrolysate Fertilizer

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากปลาทะเล ผลิตโดยกระบวนการ Cold Process.

ปุ๋ยหมักปลา หมักจากปลาทะเลทั้งตัว

ปุ๋ยหมักปลาทะเล ตราเกษตเลิฟ คือน้ำหมักชีวภาพที่ผลิตจากปลาทะเล โดยใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายโปรตีนจากเนื้อปลา ภายใต้กระบวนการ Cold Process ที่ไม่มีความร้อนเข้าเกี่ยวข้อง

ปุ๋ยหมักปลา ได้รับการยอมรับทั่วโลกในเรื่องประสิทธิภาพสร้างการเจริญเติบโตให้พืช ได้อย่างสมบูรณ์ ใช้งานง่าย ใช้ได้ในพืชทุกชนิด สำหรับพืชผักต่างๆบางชนิดสามารถใช้ ปุ๋ยปลาทะเลเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอต่อการเจริญเติบโตจนถึงเก็บเกียวผลผลิต

ปุ๋ยหมักปลา ทำไมต้องใช้

  • ปุ๋ยหมักปลาช่วยปรับสภาพดินให้มีธาตุอาหารที่พืชต้องการ อย่าง NPK และธาตุอาหารรองเสริม ช่วยปรับความสมดุลของแร่ธาตุต่างๆในดิน ทำให้พืชดูดซับแร่ธาตุไปใช้ได้มากขึ้น
  • ปุ๋ยหมักปลา ช่วยปรับโครงสร้างดินให้เกิดความร่วนซุย ทำให้การระบายอากาศเป็นไปอย่างสะดวกทำให้พืชได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ
  • มีฮอร์โมนและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชมากกว่า 16 ชนิด ส่งเสริมให้พืชเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  • ส่งเสริมการเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เนื่องจากปลาทะเลนั้นอุดมไปด้วยอะมิโนโปรตีน ซึ่งกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นอาหารอย่างดีให้กับจุลินทรีย์ดิน
  • ปุ๋ยหมักปลายังประกอบด้วยธาตุอาหารรองได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม และกำมะถัน และธาตุอาหารเสริมได้แก่ เหล็ก ทองแดงและแมงกานีส
  • ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปุ๋ยหมักปลา สามารถทำหน้าที่เป็นคีเลตได้อีกด้วย

เนื่องจากปุ๋ยหมักปลาทะเลมีส่วนประกอบของโปรตีนจำนวนมากเมื่อถูกย่อยสลายจะได้กรดอะมิโนโปรตีน และมีข้อมูลทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับแล้วว่า กรดอะมิโนเหล่านี้ สามารถจับตัวกับธาตุอาหารปุ๋ย ทำให้ปุ๋ยถูกดูดซึมเข้าสู่ต้นพืชได้ไวขึ้น

ซึ่งการทำหน้าที่ตรงนี้ของกรดอะมิโน เราเรียกว่า คีเลตกรดอะมิโน ซึ่งเป็นคีเลตจากธรรมชาตินั่นเอง

ปุ๋ยหมักปลา สามารถใช้ได้ในพืชทุกชนิด

ใช้แทนปุ๋ยเคมีสำหรับทุเรียนปลูกใหม่ เนื่องจากปุ่ยปลามีสารอาหารที่พืชต้องการต่อการนำไปสร้างการเจริญเติบโตค่อนข้างครบ และมีการใช้ง่าย

ปุ๋ยหมักปลา ปุ๋ยสำหรับทุเรียนปลูกใหม่
ปุ๋ยปลาหมักทำให้ทุเรียนปลูกใหม่ตั้งตัวได้ไว

ปุ๋ยหมักปลาแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวและใช้สร้างการเจริญเติบโตให้ต้นข้าวแข็งแรง ใบตั้งชัน ออกรวงเต็มเมล็ด

ปุ๋ยหมักปลา
การใช้ปุ๋ยหมักปลาในนาข้าว

ปุ๋ยหมักปลาใช้ในพืชผัก ช่วยให้ผักโตไว ผลผลิตเพิ่ม รสชาติอร่อย สำหรับพืชผักกินใบอายุสั้น อย่างผักบุ้ง คะน้า แตงกวา และผักอื่นๆ รวมถึงผักสลัดกินใบต่างๆ สามารถใช้ปุ๋ยหมักปลาอย่างเดียวตั้งแต่เริ่มต้นปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลย การใช้ปุ๋ยหมักปลาเป็นประจำนอกจากช่วยสร้างการเติบโตให้พืชผักแล้ว ยังได้ผลผลิตคุณภาพ น้ำหนักดี อร่อย มีรสหวาน กรอบ ปลอดสารพิษตกค้างอีกด้วย

ปุ๋ยหมักปลา
ปุ๋ยหมักปลาทำให้พืชผักมีรสชาติหวานอร่อย

จะเห็นได้ว่าปุ๋ยปลาสามารถใช้ได้ในพืชทุกชนิด ทั้งพืชไร่ พืชสวน พืชผักต่างๆ สำหรับในไม้ผลควรใช้ปุ๋ยปลาอย่างน้อยปีละ 2- 3 ครั้ง