วิธีใช้ไตรโคเดอร์มา

วิธีใช้ไตรโคเดอร์มา

วิธีใช้ไตรโคเดอร์มา
วิธีใช้ไตรโคเดอร์มา

ในบทความนี้เราได้รวบวิธีใช้ไตรโคเดอร์มา ในพืชชนิดต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ เผื่อใครสนใจเจ้าสารชีวภัณฑ์ตัวนี้แต่ไม่รู้จะนำไปใช้อย่างไร มาดูกันเลยครับ

วิธีใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
การใช้ไตรโคเดอร์มาคลุกเมล็ดพันธุ์ช่วยป้องกันโรคที่ติดมากับเมล็ด

วิธีใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ควบคุมโรคพืช

วิธีใช้ไตรโคเดอร์มาคลุกเมล็ด เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่มากับเมล็ดพันธ์ุ

ให้นำเชื้อสด 10 กรัม (ประมาณ 10 กรัม ) ต่อเมล็ดพันธ์ 1 กิโลกรัม ใส่ในถุงพลาสติกทีจะใช้คลุกเมล็ดพันธ์แล้วบีบเชื้อสดให้แตกละเอียดจากนั้นนำเมล็ดพันธ์ใส่ลงไป

ไตรโคเดอร์มา
เชื้อราไตรโคเดอร์มาสด 1 ถุงประมาณ 250 กรัม

แล้วคลุกเคล้าให้เชื้อสัมผัสกับเมล็ดพันธ์ุให้ทั่วถึง อาจเติมน้ำลงในถุงสักเล็กน้อยเพื่อช่วยให้เชื้อติดเมล็ดได้ดีขึ้น จากนั้นนำเมล็ดพันธ์ุลงปลูกได้ทันที

หรือ นำเมล็ดพันธุ์ที่คลุกเชื้อแล้วไปผึ่งลมให้แห้งก่อนก็ได้เช่นกันวิธีนี้ช่วยป้องกันและกำจัดเชื้อที่อาจติดมากับเมล็ดพันธ์ุ

สำหรับเพื่อนทีทำเกษตรอินทรีย์ การป้องกันโรคที่อาจเกิดกับพืชตั้งแต่เริมต้นเป็นวิธีที่ดีอย่างยิ่งครับเพระาถ้ารอให้เกิดโรคแล้วค่อยควบคุมน่าจะไม่ทันการครับ เนื่องด้วยสารชีวภัณฑ์หรือจุลินทรีย์ที่ใช้ในการควบคุมโรคพืชนั้น ทำงานไม่เหมือนกับสารเคมีที่ให้ผลได้ทันที
แต่พวกจุลินทรีย์นั้นต้องใช้เวลา ซึ่งมันเหมาะที่จะใช้ในการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคมากกว่าการรักษา

 ดังนั้น การใช้จุลินทรีย์พวกนี้ จึงควรใช้ด้วยแนวคิดที่ว่า ใช้ป้องกัน ควบคุม การเกิดโรคพืชจะดีกว่าครับ

ใช้รองก้นหลุมปลูก ในไม้ผลต่างๆ

อาทิเช่น ทุเรียน ถ้าหลุมปลูกเล็กให้ใช้เชื้อสด 5 ช้อนแกงคลุกเคล้าดินปลูกก่อนนำต้นพันธุ์ลงปลูก ถ้าหลุมปลูกมีขนาดใหญ่ ให้ใช้เชื้อสด ประมาณ 250 – 300 กรัมต่อหลุม ( เชื้อสดที่ใช้เพราะเชื้อขนาด 8*12  จำนวน 1 ถุง)

วิธีใช้ไตรโคเดอร์มา
ไตรโคเดอร์มาสด 1 ถุงคลุกดินรองก้นหลุมปลูกต่อทุเรียน 1 ต้น

วิธีใช้ไตรโคเดอร์มา ผสมวัสดุปลูก เพื่อการเพาะกล้าในกระบะปลูก หรือถุงเพาะชำ

ขั่นตอนที่ 1

ให้นำเชื้อสด ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ในอัตรา เชื้อสด 1 กก.ต่อปุ๋ยคอก 100 กก. (อัตรา 1 : 100 โดยน้ำหนัก ) 

วิธีใช้ไตรโคเดอร์มา

ขั่นตอนที่2

นำเชื้อสดผสมปุ๋ยคอกมา 1 ส่วนผสมกับวัสดุปลูก 4 ส่วน โดยปริมาตร

วิธีใช้ไตรโคเดอร์มา ผสมดินเพาะชำ

เช่น ใช้เชื้อสดที่ผสมปุ๋ยคอกเรียบร้อยแล้ว 1 บุ้งกี๋ ผสมกับวัสดุปลูก 4 บุ้งกี๋เป็นต้น แล้วผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วจึงนำไปเพาะเมล็ด

ใช้หว่านลงดิน 

ใช้เชื้อสด 1 กก : รำละเอียด 4 กก : ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 100 กก. ( อัตรา 1:4:100 โดยน้ำหนัก ) ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ใช้หว่านโคนต้น อัตรา 30- 60 กรัม (ประมาณ 3-6 ช้อนแกง ) ต่อต้น หรือ หว่านบริเวณทรงพุ่ม อัตรา 200 – 300 กรัม ต่อ ตารางเมตร

วิธีใช้ไตรโคเดอร์มา
อัตราการผสมสำหรับใช้หว่านลงดิน

ใช้ฉีดพ่น

ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวก โดยฉีดพ่นลงดินบริเวณราก และให้ทั่วทรงพุ่ม โดยกรองเชื้อสดผสมน้ำกรองเอาแต่น้ำเชื้อออกมา เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันของหัวฉีด อัตราการใช้ เชื้อสด 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม และลงดินใต้ทรงพุ่มอย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อเดือน

วิธีใช้ไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่น
เชื้อสด 1 กก. ผสมน้ำ 200 ลิตร

จะเห็นได้ว่าวิธีการนำเชื้อราไตรโคเดอร์มาไปใช้ สามารถทำได้หลายวิธี อันนี้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยครับ