รวม ยากําจัดหนอนเจาะผลทุเรียน

เร่งแตกยอดทุเรียนเล็ก เร่งราก เร่งโตไว ใบเขียวสด ขยายลำต้น กิ่งก้าน ใช้น้อยเห็นผลไว บำรุงต้น แตกยอดเพียบ ช่วยให้ทุเรียนปลูกใหม่ตั้งตัวเร็ว โตไร้การสะดุด

สูตรบำรุงทุเรียนเล็กให้แตกยอด

ยา กํา จัด หนอน เจาะ ผล ทุเรียน ที่กรมวิชาการแนะนะ

ยากําจัดหนอนเจาะผลทุเรียน ที่กรมวิชาการแนะนำ

การกำจัดหนอนเจาะผลทุเรียน สามารถทำได้หลายวิธี เริ่มตั้งแต่การป้องกัน การใช้สารชีวภัณฑ์ หรือสารสกัดจากธรรมชาติอย่าง หางไหล สะเดา บอระเพ็ด รวมถึงวิธีเขตกรรม และวิธีกล มิได้มีเพียงแค่การใช้สารเคมีเท่านั้น ดังนั้นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดการทำลายผลทุเรียนจากหนอนเจาะผลทุเรียน ที่ดีที่สุดคือการใช้หลายๆวิธีร่วมกันโดยที่เข้าใจวงจรและช่วงของการระบาด รวมถึงการใส่ใจดูแลเฝ้าระวัง

5วิธีป้องกันกำจัดหนอนเจาะผลทุเรียน

1.วิธีเขตกรรม ตัดแต่งไว้ลูกให้พอดีกับต้นไม่มากและติดกันเกินไป  หรือใช้ กาบมะพร้าว เศษไม้กั้นระหว่างผล ช่วยป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่ ไม่ให้ตัวหนอนมาหลบอาศัยอยู่ และให้เก็บผลทุเรียนที่เน่า ร่วงเพราะหนอนทำลายไปเผา

2.วิธีกล หมั่นสำรวจผลทุเรียน เพื่อดูร่องรอยที่หนอนทำลาย ถ้าพบให้เขี่ยเอาหนอนมาทำลายทิ้ง  และการป้องกันไม่ให้ผีเสื้อมาวางไข่ได้โดยการห่อผลทุเรียนด้วยถุงไนล่อน หรือ ถุงรีเมย์ การห่อด้วยถุงไนล่อนนอกจากป้องกันเรื่องหนอนแล้วยังช่วยปกป้องผิวเปลือกของทุเรียน โดยให้เริ่มห่อผลตั้งแต่ผลมีอายุประมาณ 1 เดือนครึ่งขึ้นไป

การห่อผลทุเรียนด้วยถุงไนล่อน

3.การใช้สารชีวภัณฑ์ ได้แก่ เชื้อราบิวเวอร์เรีย บาสเซียนา (Beauveria bassiana ),เชื้อราเมธาไรเซียม (Metarhizium anisopliae ) ซึ่งเป็นเชื้อราที่สามารถทำลายหนอนผีเสื้อในระยะหนอนและดักแด้ในดินได้ นอกจากนี้ยังใช้แบคทีเรียบาซิลลัสทูริงเจนซิส(บีที) กำจัดในหนอนเจาะผลทุเรียนในระยะหนอนได้เช่นกัน ดังนั้นการใช้สารชีวภัณฑ์เป็นอีกวิธีการหนึ่งสำหรับชาวสวนที่ไม่ใช้สารเคมีหรือการผลิตแบบอินทรีย์

การใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูทุเรียน

4.การใช้สารสกัดจากพืช  ได้แก่ สารสกัดสะเดา หางไหล โลติ้น หรือ น้ำหมักชีวภาพจาก ข่าแดง ตะไคร้หอม บอระเพ็ด น้ำส้มควันไม้ สารสกัดจากพืชจะเป็นสารที่ไล่ตัวเต็มวัยของแมลงไม่ให้บินเข้ามาในสวน ช่วยลดการวางไข่ได้

การใช้สารสะเดาป้องกันแมลงในสวนทุเรียน

5.การใช้สารเคมี

ยา กำจัด หนอน เจาะผล ทุเรียน ที่กรมวิชาการแนะนำ

  • Lambda-cyhalothrin  สารแลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
  • Chlorpyrifos  สารคลอร์ไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ***สารที่ราชการประกาศไม่ต่อใบอนุญาตทะเบียนวัตถุอันตรายแล้ว
  • Carbosulfan สารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ***สารที่ราชการประกาศไม่ต่อใบอนุญาตทะเบียนวัตถุอันตรายแล้ว
  • Cypermethrin ไชเพอร์เมทริน/โฟชาโลน 6.25%/22.5% อีชี อัตรา 40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร

โดยพ่นเฉพาะส่วนผลทุเรียนที่พบการทำลายของหนอนเจาะผล สำหรับในแหล่งที่มีการระบาด ให้พ่นหลังจากทุเรียนติดผลแล้ว 1 เดือน โดยพ่น 3-4 ครั้ง ทุก 20 วัน

ข้อแนะนำในการปลูกทุเรียนเมื่อใช้สารเคมีในการกำจัดหนอนเจาะผลทุเรียน

การผลิตทุเรียนส่งออกควรจัดการตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice; GAP) กรณีการใช้สารเคมีควรใช้อัตราตามฉลาก และเกษตรกรควรทิ้งช่วงก่อนเก็บเกี่ยวหลังจากการพ่นสารครั้งสุดท้ายแล้วอย่างน้อย 7 วัน